1. Nauka i specjalizacje
  • Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im.Karola Marcinkowskiego 1975-1981
  • Specjalizacja I stopnia z zakresu chirurgii dziecięcej uzyskana w 1984 roku pod kierownictwem Doc.dr n.med.Kazimierza Wojciechowskiego.
  • Specjalizacja II stopnia z zakresu chirurgii dziecięcej uzyskana w 1994 roku pod kierownictwem Doc.dr n.med .Kazimierza Wojciechowskiego.
  • Stopień doktora nauk medycznych nadany w 1988 roku przez Rade Naukowa Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie po dyzertacji p.t."Ocena odległych wyników leczenia naczyniaków warg jamy ustnej u dzieci". ( promotor Prof.dr hab..med. Józef Bożek ).
  • Uzyskanie tytułu Executive Master of Bussiness Administration ( MBA ) po ukończeniu studiów podyplomowych 2000-2002 w Wyższej Szkole Bankowej i Helsinki School of Economics.
 2. Szkolenia naukowe
  • Szkolenia Krajowe.
  • Szpital Miejski im.J.Strusia "Chirurgia Ogólna" pod kierownictwem Prof dr med.J.Sowiera 1985 rok.
  • Wojewódzki Szpital Ortopedyczny " Ortopedia dziecięca " pod kierownictwem Dr n.med.J.Pankowskiego ,1985 rok.
  • "Management of Traumatic Injuries In Children"kurs sponsorowany przez Project Hope i U.S.Agency w kooperacji z Polsko-Amerykańskim Instytutem Pediatrii w Krakowie w 1986 roku.
  • "Pediatric Surgery Update:Surgery of the Newborn,Solid Tumor and Trauma" sponsorowany przez Project Hope i U.S.Agency w kooperacji z Polsko-Amerykańskim Instytutem Pediatrii w Krakowie w 1988 roku.
  • "Plastic Surgery for the Pediatric Surgeon"kurs sponsorowany przez Projekt Hope i U.S.Agency w kooperacji z Polsko-Amerykańskim Instytutem Pediatrii w Krakowie w 1988 roku.
  • Kurs "Chirurgia Onkologiczna u dzieci" organizowana przez Klinikę Onkologii Dzieci i Młodzieży pod kierownictwem Prof.dr hab. med.J.Bożka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w 1986 roku.
  • Kurs"Chirurgia Noworodka" organizowany przez Klinike Chirurgii Dzieci pod kierownictwem Prof.dr hab. med.K.Łodzińskiego w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w 1987 roku.